12 stycznia 2020 r.

1. Dzisiaj na Mszy św. o godz.13.00 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla Dzieci Pierwszokomunijnych.
2. W poniedziałek 13 stycznia o godz.18.00 Msza św. i Różaniec Fatimski. Prosimy o przyniesienie świec.
3. Za tydzień 19 stycznia w trzecią niedzielę miesiąca ofiary na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie i remonty.
4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
5. Trwa wizyta duszpasterska. Prosimy o obecności możliwie całej rodziny. Wyczekujmy i zaprośmy osobiście księdza do mieszkania, ponieważ pukanie i dzwonki czasem mogą być nie usłyszane.
P L A N K O L Ę D Y
Poniedziałek – 13 stycznia od godz. 16.00
 ul. Polna 35-45 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 35-45 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 31 – jeden ksiądz
Wtorek – 14 stycznia od godz. 16.00
 ul. Legionów 16 – jeden ksiądz
 ul. Legionów 15-17 (I klatka) – jeden ksiądz
 ul. Legionów 15-17 (II klatka) + hotel – jeden ksiądz
Wtorek – 14 stycznia od godz. 17.00
 ul. Legionów 13 – jeden ksiądz
Środa – 15 stycznia 2018 r. od godz. 16.00
 ul. Cegielniana 2 i stara zabudowa – jeden ksiądz
 ul. Cegielniana 1a – jeden ksiądz od ostatniego numeru
 ul. Cegielniana 2a – jeden ksiądz
 ul. Lipowa 36-38 i Lipowa 33 – jeden ksiądz
Czwartek – 16 stycznia od godz. 16.00
 ul. M. Konopnickiej 27 – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 29 – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 49 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
Czwartek – 16 stycznia od godz. 17.00
 ul. Ostrowska 49 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
Piątek – 17 stycznia od godz. 16.00
 ul. M. Konopnickiej 9-13 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 9-13 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 17 – jeden ksiądz
 ul. Górnośląska 38, 40, 42 – jeden ksiądz
Sobota - 18 stycznia od godz. 12.00
 ul. Ostrowska 66, 68, 70 – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 64 (od pierwszej do ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 64 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 29 i 25 – jeden ksiądz

5 stycznia 2020 r.
1. Dzisiaj Wspólnota „Galilea” zaprasza na radosne kolędowa-nie po Mszy św. o godz. 16.00 do dolnego kościoła.
2. Także dzisiaj o godz. 18.00 w hali Arena widowisko „Betlejem w Polsce - Głośna noc”.
3. W poniedziałek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, jest obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Porządek jak w każdą niedzielę z ofiarami na misje. W tym dniu Schola „Iskierki Miłosierdzia Bożego” będzie śpiewała kolędy od godz. 12.40, następnie Msza św. o godz. 13.00 i po niej dalszy ciąg wspólnego kolędowania. Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła z możliwością nabycia za dobrowolną ofiarę.
4. Także jutro spotkanie opłatkowe dla Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio.
5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
6. Trwa wizyta duszpasterska. Prosimy o obecności możliwie całej rodziny. Wyczekujmy i zaprośmy księdza do miesz-kania, ponieważ pukanie i dzwonki czasem mogą być nie usłyszane.

P L A N K O L Ę D Y
Wtorek – 7 stycznia od godz. 16.00
 ul. A. Asnyka 58 (od nr 1 do nr 40) – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 58 (od nr 90 do nr 41) – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 60 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz

Wtorek – 7 stycznia od godz. 17.00
 ul. A. Asnyka 60 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz

Środa - 8 stycznia od godz. 16.00
 ul. A. Asnyka 59 – jeden ksiądz
 ul. Górnośląska 78 – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 53 – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 25 – jeden ksiądz

Czwartek – 9 stycznia od godz. 16.00
 ul. Cegielniana 5 i Asnyka 30A– jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 14-16 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 14-16 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz

Czwartek – 9 stycznia od godz. 17.00
 ul. Ostrowska 51 – jeden ksiądz

Piątek – 10 stycznia od godz. 16.00
 ul. Kolejowa 7 i 1-5 – jeden ksiądz
 ul. Górnośląska 80a i ul. Dworcowa – jeden ksiądz
 ul. Kresowa i Koszałka Opałka (24A i 24B) – jeden ksiądz
 ul. Skalmierzycka i Polna 38 – jeden ksiądz

Sobota – 11 stycznia od godz. 12.00
 ul. A. Asnyka 35, 37 – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 17 – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 19 – jeden ksiądz
 ul. Staszica 47 – jeden ksiądz

Poniedziałek – 13 stycznia od godz. 16.00
 ul. Polna 35-45 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 35-45 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 31 – jeden ksiądz

22 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka ofiar przy wyjściu ze świątyni przeprowadzana przez Caritas Parafialną dla najuboższych w naszej parafii.
2. W poniedziałek 23 grudnia na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy Grupę Modlitewną św. Ojca Pio.
3. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 6.15 do 6.55.a o godz. 7.00 jedyna w tym dniu Msza św. Zachęcamy tego dnia do tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
W nocy na godz. 24.00 zapraszamy na Mszę św. Pasterską, podczas której połowa ofiar z tacy przeznaczona będzie na Fundację „Pro Familia” i obronę Poczętego Życia.
W Uroczystość Bożego Narodzenia i Święto Świętego Szczepana Msze św. o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.30.
W drugi dzień Świąt ofiary na tacę składane będą na kształcenie Kleryków w Kaliskim Seminarium Duchow-nym.
4. 29 grudnia będziemy przeżywać Niedzielę Świętej Rodziny z błogosławieństwem rocznych dzieci o godz. 13.00 z miesiąca listopada i grudnia. Prosimy o zgłoszenia w Kancelarii.
5. Także tego dnia spotkanie opłatkowe dla wspólnoty Żywego Różańca o godzinie 17.00.
6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i kalendarzy na rok 2020 oraz poświęconych opłatków wystawionych przy ołtarzu, z których dobrowolne ofiary sąprzeznaczone na ogrzewanie i remonty. Nadmieniamy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach. Są także świece Caritas na stół wigilijny w cenie 6 i 15 złotych, a dzieci ze scholii „Iskierki Miłosierdzia Bożego” rozprowadzają sianko na stół wigilijny za dobro-wolną ofiarą na jej rozwój.
7. W piątek 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Prosimy o obecności możliwie całej rodziny, przygoto-wanie na stole nakrytym białym obrusem: Krzyża, świec, wody święconej z kropidłem, Pisma św. oraz zeszytu od religii przez uczęszczające na katechezę dzieci i młodzież.
8. Wspólnota „Galilea” zaprasza na radosne kolędowanie w niedzielę 5 stycznia po Mszy św. o godz. 16.00 do Dolnego Kościoła. A w poniedziałek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego Schola „Iskierki Miłosierdzia Bożego” będzie śpiewać kolędy od godz. 12.40, następnie będzie Msza św. o godz. 13.00 i po niej dalszy ciąg wspólnego kolędowania.
9. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są wyłożone infor-macje o widowisku „Betlejem w Polsce - Głośna noc”, któ-re odbędzie się 5 stycznia o godz. 18.00 w hali Arena.


P L A N W I Z Y T Y D U S Z P A S T E R S K I E J

PIĄTEK - 27 GRUDNIA od godz. 16.00:
- ul. M. Konopnickiej 21 (od pierwszej klatki)
- ul. M. Konopnickiej 21 (od ostatniej klatki)
- ul. M. Konopnickiej 23 (od pierwszej klatki)
- ul. M. Konopnickiej 23 (od ostatniej klatki)

SOBOTA – 28 GRUDNIA od godz. 12.00:
- ul. Polna 28 (stara zabudowa oraz nr 22 i 25)
i ul. Górnośląska 48 i 52
- ul. Legionów 14 i 19A
- ul. M. Konopnickiej 18-20

Dalszy plan kolędy jest wywieszony w gablocie, z którym się szczegółowo zapoznajmy.
Zastrzegamy sobie w wypadkach losowych możliwość zmian terminów i ulic, o czym będziemy informować w ogłoszeniach niedzielnych. Zachowajmy wymienioną kolejność. W szczególnych przypadkach prosimy o wcześniejszą informację w Kancelarii Parafialnej w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

15 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj comiesięczna taca inwestycyjna przeznaczona na ogrzewanie i wymianę ośmiu tablic elektrycznych w dolnym i górnym kościele. Za wszelką pomoc, a także imienne ofiary składane w kopertach - Bóg zapłać.
2. Również dzisiaj Sześćdziesiąta druga Kaliska Drużyna Harcerzy Starszych „Brzoza” rozprowadza przed kościołem kartki świąteczne oraz ciasto za dobrowolną ofiarę, na ich potrzeby.
3. A o godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów i sympatyków Grupy Białej.
4. Terminy spotkań dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania: klasy siódme we wtorek 17 grudnia o godz.18.30; klasy ósme w piątek 20 grudnia o 18.30.
5. W Adwencie Jutrznia - modlitwa ranna Kościoła – od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 w dolnym kościele, a po niej o godz. 7.00 Msza św. roratnia dla dorosłych.
6. Roraty dla dzieci o godz. 15.15 po Koronce do Miłosierdzia Bożego.
7. W piątki o godz. 16.15 spotkanie grupy młodzieżowej, w dolnym i górnym kościele, początek w kaplicy adoracji.
8. Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem Chrztu Świętego wyjątkowo w piątek o godz. 18.30 w salce za kaplicą adoracji.
9. Również w piątek 20 grudnia od godz. 19.00 do 23.00 „Noc Konfesjonałów” z możliwością osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji.
10. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę 21 grudnia.
11. Koncert Kolęd u Ojców Franciszkanów w Kaliszu 21 grudnia o godz. 20.30. Szczegóły na plakacie.
12. W przyszłą niedzielę 22 grudnia zbiórka ofiar przy wyjściu ze świątyni przeprowadzana przez Caritas Parafialną dla najuboższych w naszej parafii.
13. W poniedziałek 23 grudnia na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy Grupę Modlitewną św. Ojca Pio.
14. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia jeszcze okazja do spowiedzi od godz. 6.15 do 6.55, a o 7.00 jedyna w tym dniu Msza św., następna w nocy o 24.00 jako Msza św. Pasterska.
15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i kalendarzy na 2020 rok oraz poświęconych opłatków wystawionych przy ołtarzu, z których dobrowolne ofiary są przeznaczone na ogrzewanie i remonty. Nadmieniamy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach. Są także świece Caritas na stół wigilijny w cenie 6 zł, a dzieci ze scholii „Iskierki Miłosierdzia Bożego” rozprowadzają sianko na stół wigilijny za dobrowolną ofiarą na jej rozwój.

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj zbiórka do puszek przy wyjściu z kościoła na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
2. Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania: dziś dla klas I szkół ponadpodstawowych po Mszy św. o godz. 11.30 dla klas siódmych, we wtorek 17 grudnia o godz. 18.30; dla klas ósmych w piątek 20 grudnia o godz. 18.30. Wszystkie spotkania odbywają się w „Oratorium”.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 18.30 pragniemy podziękować ks. dr Piotrowi Górskiemu za gorliwą posługę w naszej Parafii.
4. W Adwencie Jutrznia - modlitwa ranna Kościoła – od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 w dolnym kościele, a po niej o godz. 7.00 Msza św. roratnia dla dorosłych.
5. W tym tygodniu Roraty dla dzieci o godz. 15.15 po Koronce do Miłosierdzia Bożego.
6. W piątki o godz. 16.15 spotkanie grupy młodzieżowej, początek w Kaplicy Adoracji.
7. Modlitwę do Św. Michał Archanioła przenosimy na poniedziałek 9 grudnia na Msze św. o godz. 18.00
8. W piątek 13 grudnia o godz. 18.00 Msza święta i Różaniec Fatimski w górnym kościele. Prosimy o przyniesienie świec.
9. Także 13 grudnia spotkanie młodzieżowe „Stand Up” w Katedrze Kaliskiej o godz. 19.30, połączone z sakramentem Pokuty i Pojednania.
10. W przyszłą niedziele 15 grudnia comiesięczna taca inwestycyjna przeznaczona na ogrzewanie i wymianę tablic elektrycznych, w dolnym i górnym kościele.
11. Również w następną niedzielę 62 – ta Kaliska Drużyna Harcerzy Starszych „Brzoza” będzie rozprowadzać przed kościołem kartki i ciasto za dobrowolną ofiarę, na ich potrzeby.
12. A o godz. 17.00 spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów i sympatyków Grupy Białej.
13. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę 21 grudnia.
14. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, kalendarzy na 2020 rok, poświęconych opłatków wystawionych przy ołtarzu, z których dobrowolne ofiary są przeznaczone na ogrzewanie i remonty. Nadmieniamy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach. Są także świece Caritas na stół wigilijny w cenie 6 zł. mała i 15 zł duża.

 

Dane adresowe

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 50 01

Konto: PKO BP 61 1020 2212 0000 5102 0085 6559

© 2016-2019 Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
(strona w trakcie przebudowy)

Search