Sakrament namaszczenia

Sakrament namaszczenia chorych jest wielkim darem Bożym, niesie bowiem umocnienie i wsparcie człowiekowi dotkniętemu chorobą czy starością. Można go przyjąć przed poważną operacją oraz w sytuacji zagrożenia życia.

Namaszczenie może być udzielone wielokrotnie, wszystko zależy od stanu zdrowia albo częstotliwości zachorowań danej osoby.

Przed namaszczeniem należy przystąpić do spowiedzi.

Nie można udzielić sakramentu namaszczenia chorych tym, którzy „uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim” i z uporem odmawiają pojednania z Bogiem. 

Sakramentów udziela się wyłącznie ludziom żyjącym.

Dane adresowe

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 50 01

Konto: PKO BP 61 1020 2212 0000 5102 0085 6559

© 2016-2019 Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
(strona w trakcie przebudowy)

Search