Wiatyk

Wiatyk to Komunia święta na drogę do wieczności dla tych, którzy kończą swoje życie ziemskie.

Jezus zapewnił nas: „Kto spożywa moje ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię, w niebezpieczeństwie śmierci, niezależ-nie od przyczyny, z której ono wynika.

Rodzina, sąsiedzi powinni ułatwić przygotowanie swoich bliskich na śmierć poprzez spotkanie z Chrystusem.

W razie nagłej potrzeby przyjęcia Wiatyku, można zgłaszać  się w każdej chwili telefonicznie lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub zakrystii kościoła.

Dane adresowe

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 50 01

Konto: PKO BP 61 1020 2212 0000 5102 0085 6559

© 2016-2019 Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
(strona w trakcie przebudowy)

Search