Grupy i wspólnoty

 

Wspólnoty Neokatechumenalne

Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny. Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili. Droga opiera się na trzech wymiarach Kościoła, którymi są Słowo, liturgia i wspólnota. Więcej na stronie www.camminoneocatecumenale.it
Odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Wspólnota św. Ojca Pio

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy św. Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio.
Są otwarte dla wszystkich, którzy chcą za przykładem św. Ojca Pio rozwijać swoje życie modlitwy i czynić dobro na rzecz swoich bliźnich. Włoski Stygmatyk wiedział, że powołanie do świętości jest powszechne, dlatego też do kręgu grup przyjmował ludzi wszystkich stanów.
Więcej: http://www.ojciecpio.kalisz.pl/
Spotkania 23-go dnia każdego miesiąca. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.00
Odpowiedzialny – ks. Tomasz Wasielewski

Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy św.
2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.
3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.
Zbiórki w sobotę o godz. 10.30 w salce parafialnej
Odpowiedzialny – ks. Łukasz Ograbek

Schola dziecięca Iskierki Bożego Miłosierdzia

Śpiewa na chwałę Pana Boga w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00
Próby w sobotę o godz. 10.30 w salce parafialnej
więcej: https://www.facebook.com/groups/iskierkimilosierdziabozego
Odpowiedzialni – ks. Łukasz Ograbek, p. Irena

Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia Jan Chrzciciel jest kanonicznie uznanym prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Kościele katolickim. Wspólnotę tworzą osoby świeckie, konsekrowane oraz księża - wszyscy razem służąc dziełu nowej ewangelizacji na całym świecie. Zgodnie z nazwą, na wzór Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa i dawał o Nim świadectwo, wspólnota jest powołana do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego, jednocześnie wzrastając w przyjaźni z drugim bratem.
Spotkania według ustalonego kalendarium
odpowiedzialny – ks. Krzysztof Kowalik

Galilea

Małe ewangelizacyjne grupy, które nazywamy Domami Zmartwychwstania, są podstawowym miejscem spotkań. W prywatnych domach lub w salce parafialnej spotyka się 5-10 osób na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiarą oraz modlitwie za siebie nawzajem. W czasie spotkań Domów Zmartwychwstania szukamy w Biblii inspiracji życiowych oraz w kameralnej grupie uczymy się budować braterskie przyjaźnie i cieszyć się życiem z Jezusem.
Spotkania te są otwarte dla każdej osoby poszukującej żywej relacji z Bogiem.
Więcej: http://www.galilea.pl/
odpowiedzialny – ks. Łukasz Smug

Wspólnota młodzieżowa

poniedziałek godz. 19:30 w salce parafialnej
odpowiedzialny – ks. Łukasz Smug

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

I piątki miesiąca – klasy VII, VIII, III Gimnazjum spowiedź i Msza św.
Spotkania w kolejne piątki – szczegóły podawane w ogłoszeniach – rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00
odpowiedzialny – ks. Łukasz Smug

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego.
"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.
Więcej: http://www.rozaniec.eu/
Msza św. w intencjach Żywego Różańca w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 7:00; spotkania wg ogłoszeń
Odpowiedzialny – ks. Łukasz Ograbek

Różaniec rodziców za dzieci

Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha w Gdańsku. Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec. Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu. W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Więcej: http://www.rozaniecrodzicow.pl
W ciągu tych lat ukształtowały się następujące intencje:
- o ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;
- o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać);
- o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci, u rodziców i w środowisku;
- o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.
Swój udział w modlitwie można zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz

Anonimowi Alkoholicy

Grupa AA „Dzwonek” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu istnieje od 2015 r. Rzecznikiem grupy jest Paweł. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w salce przy kościele.

Duszpasterstwo Głuchoniemych

przy parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Asnyka 54-56

Co drugą niedzielę o godz. 10.00 jest sprawowana Msza św. w języku migowym dla Osób niesłyszących z Kalisza, ale też i spoza Kalisza. Przed Mszą św. jest możliwość sakramentu pokuty i pojednania. Spotkania odbywają się w dolnym kościele.
Terminy Mszy św.:
20 stycznia 2019 r.
3 lutego 2019 r.
17 lutego 2019 r.
3 marca 2019 r.
17 marca 2019 r.
31 marca 2019 r.
14 kwietnia 2019 r.
28 kwietnia 2019 r.
12 maja 2019 r.
26 maja 2019 r.
9 czerwca 2019 r.
23 czerwca 2019 r.

Odpowiedzialny – ks. Łukasz Ograbek i p. Aneta

Caritas Parafialna

Jej celem jest wsparcie i pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Pomoc ma charakter głównie materialny (odzież, sprzęty domowego użytku, meble, czasem żywność, etc.).
Caritas Parafialna prowadzona jest przez dwie panie wolontariuszki.
Działalność Caritas jest oparta na darach, które otrzymujemy od ludzi i firm dobrej woli oraz od Caritas Diecezjalnej, a także na funduszach, jakie gromadzimy przeprowadzając zbiórki do puszek.
Za pieniądze zebrane do puszek kupujemy artykuły żywnościowe oraz chemiczne (Wielkanoc i Boże Narodzenie), wspomagamy osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Caritas współpracuje z fundacją „Pro Familia”, która osobom potrzebującym udziela pomocy finansowej.
Osoby ubiegające się o taką pomoc są odwiedzane przez wolontariuszki celem określenia ich stanu bytowego a następnie rekomendowane lub nie – do udzielenia wsparcia przez „Pro Familia”.
Dyżury są pełnione w poniedziałki i piątki w godz. 16-18.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987).
Więcej: http://www.oaza.pl/ruch-swiatlo-zycie/

Krąg Domowego Kościoła

spotkania raz w miesiącu
Odpowiedzialny – ks. Łukasz Smug

 

 

 

Dane adresowe

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz
tel.: 62 766 50 01

Konto: PKO BP 61 1020 2212 0000 5102 0085 6559

© 2016-2017 Rzymskokoatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
(strona w trakcie przebudowy)

Search